Vi sier ja til kontanter

Siden 2016

JA til kontanter ble stiftet den 5. august 2016 på Myntverket i Kongsberg. Organisasjonensleder er Kim René Hamre.

Facebook gruppen har i skrivende stund over 57.000 medlemmer og fortsatt voksende. Vi er en ung organisasjon fortsatt, men arbeider målbevisst både med videreutvikling av Facebook gruppen, utvikling av selve organisasjonen og påvirkning av de politiske prosesser som vil ha påvirkning på hvorvidt kontanter vil være et like viktig betalingsmiddel i fremtiden som det er i dag. Vi arbeider for at kontanter i all uoverskuelig fremtid fortsatt skal være et «tvungent betalingsmiddel», der det skal føre til bøter og sanksjoner om en virksomhet ikke tar kontanter. Vi vil å jobbe for at det skal bli enklere for folk og virksomheter å ta ut og sette inn kontanter. Vi er avhengige av kontanter for å sikre en viss nasjonal beredskap om digitale systemer skulle svikte slik det har gjort flere ganger i det siste, noen eksempler på dette er når nærmere 130.000 kortterminaler sviktet 16. Mai 2022 og da en Russisk hacking gruppe utførte cyberangrep 29. Juni mot norsk digital infrastruktur som rammet statlige tjenester og b.la. BankID.

Vi ønsker valgfrihet også i fremtiden

Vårt hovedsyn er at vi ønsker oss valgfrihet når det gjelder betalingsmidler i fremtiden også, og altså at kontanter vil være en selvfølgelig del av dette. Fordi vi gjerne vil påvirke myndigheter og andre som er i posisjon til å bestemme akkurat dette, ønsker vi flere medlemmer.

Fordi mennesker betyr noe

Vårt slagord er JA til kontanter – fordi mennesker betyr noe. Dette synet gjennomsyrer alt vi gjør: Vi vil se mennesker og medmennesker, og arbeide hver eneste dag for at kontantene skal bidra til den nærhet og menneskelighet i betalingssituasjoner også i fremtiden.