Flere Odeon kinoer har problemer med digitale betalingssystemer

Odeon_Oslo_entrance

I Facebook gruppen »JA til kontanter» publiserte et medlem i gruppen ved navn Simon Friis Larsen en post om at, han var en tur med barna til Odeon kino i Lillestrøm den 20.01.2024 og det var ifølge Larsen ikke mulig å forhåndsbestille billetter på nettsiden til kinoen. Det var heller ikke mulig å betale med kort hos kinoen, siden deres digitale betalingssystemer ikke fungerte. Larsen er en tydelig tilhenger av kontant saken og hadde derfor kontanter med seg, så han fikk betalt for billettene til seg og barna slik at de fikk sett »Wonka» på kino.

Simon Friis Larsen skrev i tillegg til oss at det ble en lang kø hos Odeon kino i Lillestrøm, men at de var der i god tid for å kunne betale med et gavekort. Ettersom deres digitale betalingssystemer var nede så betalte Larsen som nevnt overfor kontant, men utskrift av billett fungerte ikke heller, så da fikk de håndskrevne billetter med stempel fra betjeningen der.

Bilde er av den håndskrevne billetten fra 20.01.2024, bildet er tatt av Simon Friis Larsen

Dette er en skjermdump fra Odeoen kino i Stavanger sin Facebook side, der de informerer om tekniske problemer.

Skjermdumpen er hentet 21.01.2024, kl.00:36

Denne skjermdumpen er hentet fra Odeon kino i Lillestrøm fra deres Facebook side, der de i likhet med den overfor informerer om problemer med deres digitale betalingssystemer.

Skjermdumpen er hentet 21.01.2024, kl.00:40