Økokrims forbudsønske av kontanter, kan true norsk beredskap

IMG_1472 (1)

I en artikkel hos NRK den 9. November, så går økokrim hardt ut mot kontanter og det skrives blant annet i artikkelen at ‘’fra et kriminalitetsforebyggende perspektiv så er det best å forby kontanter, mener Økokrim’’

Dette er noe som vi i JA til kontanter reagerer kraftig på og det viser jo i bunn og grunn det réelle ønsket som økokrim har overfor kontanter i samfunnet. I artikkelen snakkes det om en rapport som økokrim har lagt frem der de legger frem flere forslag, om at de ønsker å begrense hvor mye av dine egne penger du skal få lov å ta ut og om du tar ut noe så ønsker de å kreve informasjon om hvor du har gjerne fått de fra og hvor du har tenkt til å bruke de.

Du er skyldig til det motsatte er bevist!

Når jeg så denne artikkelen og ikke minst Facebook innlegget til økokrim som de la ut den 13. November, så tenkte jeg at nå skal økokrim nærmest kriminalisere alle som bruker kontanter og om det ikke var hensikten slik de uttalte seg så er det sånn omtrent det resultatet vil bli. De fleste jeg har snakket med har sagt at de ofte har følt at de har blitt sett på som kriminelle når de bruker kontanter og det er ikke sjelden jeg har hørt sitatet ‘’ er det ikke kun kriminelle som bruker kontanter nå til dags?’’. Mitt enkle svar til det er at nei, det er det faktisk ikke!

Økokrim mener at det er din borgerplikt å bruke digitale penger

I det samme Facebook-innlegget, så antyder blant annet økokrim at det er ens borgerplikt å bruke digital betaling og boikotte kontantene også at man bør rapportere om de som skulle være så syndige å betale litt for mye i kontanter. Er du den personen som kun betaler med kontanter, så er du altså mistenksom og da skal folk anse deg som muligens kriminell og tar du ut litt for mye av dine egne penger i kontanter så ber altså nå økokrim folk om å rapportere dette inn til dem!

Langt største delen av økonomisk kriminalitet skjer digitalt

I et debattinnlegg i Aftenposten så skrev Leif Veggum som er direktøren for kontant området i Norges bank følgende:

‘’Kriminelle bruker den infrastruktur som til enhver tid er tilgjengelig. Kontanter er velegnet for visse typer kriminalitet, men ifølge Økokrim foregår den langt største delen av økonomisk kriminalitet med bankkonto penger. Etter vårt syn bør økonomisk kriminalitet bekjempes på andre måter enn ved å fjerne infrastruktur som fyller viktige funksjoner i samfunnet.’’

Når den langt største delen av økonomisk kriminalitet som direktøren i Norges bank sier skjer digitalt, hvorfor er det da de som bruker litt kontanter her og der som skal straffes for det?

Økokrims ønske vil på sikt true nasjonal beredskap

I Norge er allerede mengden kontanter i omløp og som er tilgjengelig i norske banker altfor lavt til å kunne sies at det er forsvarlig med samfunns beredskapsmessige hensyn, dersom en naturkatastrofe, cyberangrep, digital svik eller annet skulle inntreffe nasjonalt. Ifølge en artikkel fra E24 nyheter hadde bare bankene i Norge ca. 2,7 milliarder i 2021, som er rundt 500 kr tilgjengelig per nordmann for uttak, og de vil raskt gå tomme om det oppstår en krisesituasjon. Finanstilsynet varslet allerede i 2016 at Norges kontant beredskap var altfor dårlig og da hadde norske banker ca. 4 milliarder samlet sett som var tilgjengelig for uttak i kontanter.

Jeg tror ikke Norges kontant beredskap har bedret seg siden 2021 og den er trolig i enda dårligere stand nå! Økokrim sitt ønske og sammen med forslagene deres vil trolig svekke norsk samfunnsberedskap ytterligere og ikke minst dersom folk lytter til rådet deres om å bruke mindre kontanter til dagligdags, for bruker man det ikke så forsvinner jo det bare etter hvert i større grad.

Sverige anbefale minst 2.000kr i kontanter i tilfellet bank sammenbrudd

I Sverige anbefales det ifølge nyhetssiden til SVT at man må ha minst 2.000 i kontanter i tilfellet bankens systemer svikter av ulike årsaker, noe som sikkert de færreste i Norge har og uheldigvis så får man trolig ikke ut i nærheten av det beløpet fra norske banker i dag.