Ny undersøkelse viser massiv støtte for retten til å kunne betale med kontanter

Foto: Insanyo Danyo Banyo (Bilde er brukt med tillatelse)

Foto: Insanyo Danyo Banyo (Bilde er brukt med tillatelse)

Undersøkelse utført av analyseselskapet Sentio Research, for organisasjonen JA til kontanter, viser at hele 61% ønsker å beholde retten til å betale kontant og bare 14% er negative til det. 18% Har svart verken eller og de siste 7% er usikre

Kan støtte til kontant saken styrke partier i kommunevalget?

En undersøkelse utført av analyseselskapet Sentio på et representativt utvalg av mennesker (1000) som ble levert 21. Juni, viser at retten til å kunne betale med kontanter får massiv støtte og at de som ønsker å fjerne denne retten kan risikere å tape et betydelig antall velgere. Dette forutsetter selvfølgelig at velgerne er klare over at et parti går inn for noe slikt og at det blir et tema i den offentlige debatten, men det viser i tillegg at de partiene som støtter retten til å betale med kontanter støtter en trygg sak. Andelen av de spurte som sier at de ikke ville ha stemt på et parti som ville ha fjernet retten til å betale med kontanter er ganske betydelig (Se illustrasjon under):

Over er et utdrag fra Sentio sin tabellrapport, det samme er illustrasjonen under:

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, line, Parallell

Automatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder tekst, skjermbilde, nummer, programvare

Automatisk generert beskrivelseIllustrasjonen over, viser en oversikt over hva folk med ulike politiske preferanser mener om saken. En kan se at ganske mange med Høyre som politisk preferanse, ikke ville ha stemt på partiet dersom de ville ha fjernet retten til å betale med kontanter, noe som er interessant med tanke på Erna Solberg (H) sitt utspill til VG i 2017 der overskriften var ‘’Vil fjerne kontanter innen 2030’’. En kan derfor vurdere om et scenario hvor Erna Solberg blir konfrontert med dette, om det kan svekke oppslutningen til partiet hennes og om dette kan ha noe å si for kommende valg.  

Les hele tabellrapporten som er finansiert av donasjoner gitt av medlemmer i JA til kontanter og støttespillere under her:

Støtt JA til kontanter og bidra til å beholde kontantene i samfunnet

Ved å melde deg inn i JA til kontanter bidrar du til å styrke organisasjonen og vårt arbeid for å bevare kontantene i samfunnet eller bare gi et bidrag for at vi skal kunne fortsette å drifte organisasjonen også videreutvikle oss. Innmeldings lenke finner du ved å gå til hjem og hvordan gi støtte kan finnes lengre nede på denne fanen.