Denne loven brytes hver dag av virksomheter uten noen konsekvenser!

052AD039-10F1-4B7E-A98B-4F8FA943EDCB

På bildet i artikkelen, så kan en se en rekke virksomheter og alle disse har en ting til felles. Det er at alle nekter å ta imot kontanter som betalingsmiddel og dermed bryter finansavtaleloven § 38.

 Det som er spesielt med dette er at det er ulovlig av virksomheter å nekte å ta imot kontanter, men til tross for dette så skjer det hver dag rundt i hele Norge helt uten noen form for konsekvenser.

Hvorfor blir ikke retten til å betale kontant fulgt opp?

Finansavtaleloven § 38. (3) sier at en forbruker alltid har rett til å foreta oppgjør med ‘’tvungne betalingsmidler’’, og sentralbankloven slår fast at dette er det vi kaller for kontanter.

2. ledd i loven sier at en betalingsmottaker kan anvise andre betalingsmåter, dersom dette ikke medfører vesentlig ulempe eller merutgift for forbrukeren.

Det er ikke politiet sin oppgave å passe på at virksomheter følger loven, det er Forbrukertilsynet sin jobb og det er de som skal følge opp slike saker som blir klaget inn for dem. Forbrukertilsynet har flere ganger informert virksomheter om at kontantnekt er ulovlig, og så har de stoppet med det. Men så begynte enkelte virksomheter å slutte å bry seg.

En av disse var kjeden Cutters, som endte opp med noen saker i media i 2019, 2020 og senest i 2021. De fikk beskjed om at det å nekte kontanter var ulovlig og at de måtte stoppe med dette. Forbrukertilsynet sa at de vurderte sanksjoner mot kjeden, men siden det aldri førte til noen konsekvenser, så brydde ikke Cutterskjeden seg noe om dette. I etterkant, så har en rekke virksomheter og kjeder fulgt etter, som Joe & the Juice, Nikita Hair Norway AS, Leo’s lekeland, Scandic og mange flere i store deler av Norge.

Veldig enkelt forklart, så mangler Forbrukertilsynet klare sanksjonsmuligheter for brudd på loven, og siden loven ligger under Justis- og beredskapsdepartementet så er det de som må klargjøre dette og gi Forbrukertilsynet rett til å bøtelegge de som bryter loven.

Hvorfor er det viktig å kunne bruke kontanter?

Ifølge Norges bank, så sikrer kontanter konkurranse blant betalingsmidler, bidrar til finansiell stabilitet og sikrer nasjonal beredskap.  Det er fortsatt ca. 600.000 mennesker i Norge som er ikke digitaliserte.

Vi fikk se hvor sårbare digitale systemer kan være da ca. 130.000 kortterminaler var nede i Norge 16. Mai og det var lange køer til minibanker. Og den 29. juni ble Norge utsatt for et russisk hackingangrep. Dette endte opp med å slå flere viktige statlige tjenester og BankID ut av spill, som igjen viser hvor viktig det er at vi har kontanter i tilfelle det digitale skulle svikte.

Mer eller mindre noen av de eneste som fikk kjøpt noe da kortterminalene var nede 16. mai, var de som hadde kontanter på seg, for de trenger verken strøm eller internett for å fungere.

En annen ting som er viktig er at kontanter er helt uavhengig av banker for å fungere.

Norges bank har ikke som formål å tjene penger på deg, men det har derimot bankene. De ønsker å tjene mest mulig penger på hver kunde, men de tvinges til å holde prisene nede på betalingsmåter for å kunne konkurrere med kontantene. Fjerner du derimot kontantene, så fjerner man mye av deres konkurranse og da vil de kunne øke gebyrene på sine betalingstjenester og få mer profitt ut av hver kunde.

Fører ikke kontanter kun til hvitvasking og økonomisk kriminalitet?

Norges bank har tilbakevist dette argumentet, og det er dokumenter fra NHO Service, som også tilbakeviser denne påstanden. En skulle trodd at det var sant, men økonomisk kriminalitet og hvitvasking har ikke gått ned til tross for at kontantmengden i samfunnet i omløp har minket. Om påstanden om kontanter stemte så skulle jo nettopp det ha vært tilfellet.

FrP og Sp sier JA til kontanter

I lang tid har vi fått støtte fra Senterpartiet og fra FrP, for de anerkjenner viktigheten av kontanter, og de ser nok kanskje ikke helt poenget i å fjerne noe som har fungert så bra i alle år. Argumentene for å beholde kontantene er langt flere og meningsfulle enn de som ønsker å fjerne de og hvem er dette? Det er blant annet Høyre med Erna Solberg i spissen som ønsket kontanter vekk innen 2030 og det samme uttalte DNB at de ønsket. Det er ikke særlig rart at DNB ønsker kontantene vekk, siden de da vil kvitte seg med en stor konkurranse og utgift.

Støtten i befolkningen og bruken av kontanter, ser derimot ut til å ha økt betraktelig, og vi får ofte tilbakemelding av butikkansatte at de aldri før har håndtert så mye kontanter som det de har opplevd nå de siste månedene. NOKAS og andre aktører innenfor kontant håndtering har også meldt om en betydelig økning i uttak av kontanter, og vi liker å tro at dette blant annet skylder det arbeidet vi gjør her i JA til kontanter og selvfølgelig at våre medlemmer bidrar mye til dette.

Se noen av videoene fra Dagsnytt 18 fra debatt mot Cutters 5. September 2022:

@jatilkontanter

Cutters sjefen vil heller gå i fengsel enn og ta imot kontanter selvom det er ulovlig. #kontanter #fyp #viral #fypシ #jatilkontanter #fypage #norge #bergen #oslo #nrk

♬ original sound – JA til kontanter
@jatilkontanter

I en undersøkelse på vegne av ABC nyheter gjort av Norstat så ville ca. 60% fortsatt ha kontanter, men Cutters vil ikke la deg bruke kontanter i noen av deres salonger og nå følger flere etter. #kontanter #fyp #viral #fypシ #jatilkontanter #nrk

♬ original sound – JA til kontanter
@jatilkontanter

Ikke steng mennesker ute fra samfunnet, med over 600.000 ikke digitaliserte mennesker i Norge så vil kontant nekt gjøre nettop dette. Mange bruker kontanter å spesielt eldre og yngre, ikke gjør deres hverdag vanskeligere for egen vinning og attpåtil ved å bryte loven. #kontanter #fyp #viral #jatilkontanter #fypシ #nrk #dax18

♬ Victory(完整版) – Two Steps From Hell

Publisert: 09.11.2022

Sist redigert: 09.11.2022