Pressemelding: 130.000 betalingsterminaler gikk i svart: – Frykter digitalt betalingssystem kan kollapse

3

16. Mai 2022 var nærmere 130.000 kortterminaler nede over hele Norge i to timer Ja til kontakter mener digital avhengighet kan føre til beredskapskrise.

– Sammenbruddet i det nasjonale betalingssystemet mandag 16. mai avdekker det vi hele tiden har advart mot: Uten mulighet for kontantberedskap i varehandelen kan krisen bli enda større neste gang, sier Kim Rene Hamre.
Han er leder for interesseorganisasjonen – JA til kontanter og Senterpartipolitiker i Bergen.
Hamre jobber for at digitale betalingssystemer ikke skal utelukke muligheten for å betale med kontanter.
   – 16. mai viste oss at vi også er sårbare for cyberangrep i vår digitale infrastruktur. Den eneste måten å kontre dette på er at vi har et kontant-basert reservesystem i beredskap.

For lite kontanter i i omløp
Hamre mener at bankenes totale mengde i kontanter per 2021 er alt for lav (2,7 milliarder) og ikke heller i dag kan være i nærheten av å sikre en god nasjonal beredskap om digitale systemer skulle svikte flere ganger og kanskje til og med over lengre tid.
Det er ca. 500 kroner fysiske kontanter i omløp per nordmann per 2021, hos nordke banker, ifølge E24, og dette truer nasjonal beredskap ifølge JA til kontanter sin leder.

   – Erna Solberg lanserte målet om et kontant fritt Norge innen 2030 og DNB har uttrykt lignende, men dette er det en ganske bred enighet om at er uklokt og jeg vil si at det er virkelighetsfjernt.

Hamre mener minibanker spiller en viktig rolle i forhold til tilgjengelighet på kontanter og en må da legge til rette for at det er lønnsomt å ha og drifte minibanker i Norge.
   – De som har minibanker omkring i Norge som NOKAS, Loomis, Euronets osv. får en ganske liten andel utav profitten når en foretar uttak av kontanter ved deres minibanker, mens bankene tar mesteparten og legger gjerne på en form for straffegebyr for at du bruker en annen sin minibank enn den du selv er kunde hos.

JA til kontanter mener dette er løsningen:
   – Den totale mengden kontanter må økes betraktelig.
   – Banker må slutte å straffe kontant uttak i minibanker med urimelige høye gebyr og gi mesteparten til de som faktisk tilbyr tjenestene minibank             tjenestene som NOKAS, Loomis, Euronets osv.
   – Retten til å foreta oppgjør med Tvungne betalingsmidler (kontanter) ifølge Finansavtaloven § 38. Må styrkes og presiseres.

Jeg er tilgjengelig for intervju og for kommentarer i Bergen og kan nåes på tlf. 453 96 355

Først publisert: 19.09.2022

Sist redigert: 09.11.2022