Om ossJA til kontanter ble stiftet den 5. august 2016 på Myntverket i Kongsberg. Organisasjonens leder er Joni Jestilä.

Facebookgruppen har i skrivende stund nær 43.000 medlemmer. Vi er en ung organsisasjon fortsatt, men arbeider målbevisst både med videreutvikling av Facebookgruppen, utvikling av selve organisasjonen og påvirkning av de politiske prosesser som vil ha påvirkning på hvorvidt kontanter vil være et like viktig betalingsmiddel i fremtiden som det er i dag.

Vårt hovedsyn er at vi ønsker oss valgfrihet når det gjelder betalingsmidler i fremtiden også, og altså at kontanter vil være en selvfølgelig del av dette. Fordi vi gjerne vil påvirke myndigheter og andre som er i posisjon til å bestemme akkurat dette, ønsker vi flere medlemmer.

Vårt slagord er JA til kontanter – fordi mennesker betyr noe. Dette synet gjennomsyrer alt vi gjør: Vi vil SE mennesker og medmennesker, og arbeide hver eneste dag for at kontantene skal bidra til den nærhet og menneskelighet i betalingssituasjoner også i fremtiden.

Ta gjerne kontakt med oss – om du har spørsmål. Er du enig med oss? Hvorfor ikke bli en av oss – og bli med oss videre? Meld deg inn her: