PUBLISERT AV:
HANS CHRISTIAN FÆRDEN 27. SEPTEMBER 2016

Etter Sverige i flere år ser ut til å ha ligget i fremste linje for å fjerne kontanter i samfunnet har plutselig noe skjedd. I dagens utgave av Aftonbladet skriver finans- og forbrukerminister Per Bolund at bankene må legge praktisk til rette for at kontanter skal kunne brukes over alt. Bolund legger ikke skjul på at regjeringen vil gjøre sitt for at dette skal bli virkelighet.

Dette er på mange vis nye toner i et Sverige som for et år siden lå an til å bli det første landet i verden uten kontanter. Slik var det inntil det tidligere rikpolitisjefen Björn Eriksson tok affære.


Björn Eriksson (Foto: Wikipedia)
Han startet «Kontantupproret» tidlig i 2015. Selv om de aldri fikk i nærheten av det antallet medlemmer vi har i JA til kontanter holder de nå på å vinne kampen i Sverige. JA til kontanter er i kontakt med dem. Vi kommer tilbake til mer om det i en senere artikkel. Nå handler det om det nye utspillet fra den svenske finans- og forbrukerministeren.

Bolund følger i sitt innlegg egentlig bare opp et utspill tidligere i år fra lederen for Sverige Riksbank. Også Norges Banks ledelse er tydelig på behovet for kontanter i all overskuelig fremtid, spesielt av beredskaps- og sikkerhetshensyn.

Betalingutredning
Per Bolund går å sitt innlegg temmelig rett på sak. Eldre, handikappede og barn skal sikres adgang til kontanter, og stiller ikke bankene opp vil det svenske stat gjøre det. Spesielt i grisgrendte strøk der dekningen er ekstra lav mer enn antyder Bolund at betalingstjenesteombud vil komme, og de svenske fylkene vil få ansvar for at dette følges opp.

Dagens utspill fra Bolund er en konsekvens av en betalingstjenesteutredningen som ble startet i 2015, kort tid etter at «Kontantupproret» var en realitet. Utredningen har i følge Bolud sin rot i behovet for å få Sverige tilpasset EUs nye betalkontodirektiv. Han nevner ikke Kontantupproret, men han har helt siden begynnelsen av fjoråret stått på i medier og andre steder for kontanters plass i det svenske betalingssystemet.

Vil støtte norske politikere
Med et svært hederlig unntak i «vår egen»Jørund Rytman fra Drammen er det vanskelig for oss å finne noen tilsvarende innsats fra norske rikspolitikere. JA til kontanter vil derfor lage et prosjekt for å fremme kandidater som vil stå for kontanter og samtidig vil ha plass på det nye Stortinget etter valget neste år. JA til kontanter er tverrpolitisk og går derfor ikke inn for noe politisk parti. Men vi går inn for kontanter, og politikere som gjør det sammen med oss vil få vår støtte. Så langt er FrP-mannen Rytman svært alene i ååent å støtte kontanter. Vi er spent på hvilke flere som kommer når vi om få uker vil lansere dette for alvor? Skulle noen av dere lese dette så ta kontakt. Det er ingen grunn til at vi ikke skal få til også i Norge hva de nå har fått til i Sverige.

Se også denne linken fra den svenske regjering om saken, og ikke minst les hva Sveriges Kommuner och Landsting skriver her. La oss ta hva som nå skjer i Sverige som en stor oppmuntring, som en energisprøyte for vidsere innsats here i Norge. Ta kontakt med oss i ledelsen av JA til kontanter ved å skrive til oss via nettstedet. Hva kan du tenke deg i bidra med i denne kampen. La oss sørge for at innen 2017 er omme er kampen over og seieren er vår også her.