Kilde: www.alebank.pl skrevet av Redaktør Robert Lidke og

Ewa Danela Burdon President Norsk-Polsk Handelskammer NPCC

-Kontanter er, og alltid vil være, en av pilarene for å sikre frihet i en globalisert verden. Borgernes tilgang til kontanter beskytter sikkerheten, stabiliteten og tilliten til penger. Og ikke minst: De beskytter kontantene selv mot overlagte, ofte tvungne ikke-kontante transaksjoner. Kontantmengden har økt med 30% i Polen under pandemien.

Omtrent slik uttrykte han seg, den polske sentralbansksjefen Adam Glapiński under det som fikk navnet «Kontant Håndterings Kongress» i Polen i januar i år. Han sa videre at « Arbeidet med den nasjonale kontantsikkerhetsstrategien påbegynner nå! Det viktige arbeidet skal ledes av sentralbanken selv. Etter Glapiński`s mening er tilgjengeligheten på kontanter selve grunnlaget for at et land fungerer effektivt.

30% økning
Sentralbanksjefen legger til at pandemien har vist at det moderne samfunnet i en krisetid ser på kontanter, et instrument utstedt og garantert av sentralbanken, som en trygg havn.
-Det er nok av kontanter for alle kundeuttak, forsikrer sjefen av NBP, og legger til at verdien av kontanter i økonomien, siden mars 2020, har økt med 80 milliarder PLN (polske zloty), dvs. med 1/3, og nådd nivået på 320 milliarder PLN.

- I løpet av pandemien var det høye nivået på utbetalinger fra kunder ergo en test for betalingssystemet i Polen. I dag kan det sies at kontantomsetningen i Polen har bestått eksamen. Dette gir grunnlag for stolthet både for NBP og hele kontanthåndteringssektoren, sier Sentralbanksjefen Adam Glapiński og samtidig forsikrer han at det blir nok kontanter til
all kundeutak.

Det understrekkes at NBP, som utsteder av den nasjonale valutaen, alltid vil være en forsvarer av kontanter. Dette fordi kontanter i krisetider sikrer og garanterer en trygg og sikker økonomi. Det vil si uten risiko for manglende oppfyllelse av forpliktelser, og uavhengig av eksterne påvirkninger og risikoen det kunne medfører for økonomiens stabilitet.

Kontantbetalinger skal være mulig når som helst og hvor som helst

- Cash under pandemien er ikke lenger bare et betalingsinstrument. Det har blitt et viktig element for å stabilisere hele landets infrastruktur. Derfor kan det ikke bare sees på gjennom prisme av kostnader og fortjeneste, bemerket NBPs sjef. Bankene begrenser kontanthåndtering i filialene sine og reduserer antall minibanker, sa han. Og legger til:

«Alle betalingsinstrumenter skal behandles likt, og deres valg bør være borgernes enerett og privillegium».

Dette står i kontrast til bankenes nedlegging av hele 500 minibanker bare det siste halvåret.
Det hender også at minibanker, til tross for gjentatte appeller fra Sentralbanken, ikke tilbyr alle seddeltyper, slik sentralbanken onsker.

-Et antall banker tillater fortsatt ikke uttak i høye valører, dvs. 200 og 500 zloty-sedler. Samtidig innfører operatører også begrensninger på mengden uttak fra minibanker. Dette må endre seg, sier NBPs sentralsjef og legger til:

«NBP vil gjenta sitt postulat om å innføre en bestemmelse i loven om betalingstjenester, som vil styrke forbrukernes rettigheter, slik at de kan foreta kontantbetalinger når som helst og hvor som helst. Alle betalingsinstrumenter skal behandles likt, og deres valg er å være borgernes enerett», sa han.

Fordeler med å være utenfor euroområdet
I sin tale henviste Sentralbanksjef Adam Glapiński videre til tiltakene Sentralbanken tok for å begrense det økonomiske sjokket forårsaket av pandemien.

Når han snakker om lettelser i pengepolitikk og andre grep NBPs vil gjøre, sier han at det ikke ville være mulig dersom Polen hadde vært en del av euro-sone, og altså hadde euro som nasjonal valuta.
NBP fører en uavhengig pengepolitikk tilpasset polske forhold. Etter hans mening ville pengepolitikken i landet bli formet av Den Europeiske Sentralbanken hvis Polen var i euroområdet. Beslutninger ville da bli tatt på grunnlag av situasjonen i de største landene i euroområdet. Som et resultat ville reaksjoner ikke kunne tilpasses innenlandske makroøkonomiske prosesser.

Av den grunn er det viktig at vi har vår egen zloty, og NBP fører en uavhengig pengepolitikk tilpasset polske forhold, sier Sentralbanksjefen professor Adam Glapiński. I følge NBPs analytikere, vil liberalisering av pengepolitikken i Polen øke BNP med 1,4 prosentpoeng totalt i 2021.