Folkebevegelsen JA til kontanter takker regjeringen og finansminister Siv Jensen for at de i regjeringens Finansmarkedsmelding for 2019 har hørt på våre og andres advarsler om alvorlige konsekvenser om kontanter blir borte fra det norske pengesystemet.

Nå vil regjeringen ha et reelt kontanttilbud fra norske banker og vi i JA til kontanter vil gjøre hva vi kan for at bankene skal klare å møte regjeringens pålegg på en kostnadseffektiv og god måte. I Finansmarkedsmeldingen for 2019 gis norske banker frist til innen 31.12.19 å sikre at alle norske borgere har et «tilfredsstillende kontanttilbud». Om dette ikke følges opp har regjeringen et «ris bak speilet», lovverket m.m. Bankene må få et «tilfredsstillende kontanttilbud» på plass. JA til kontanters grunnlegger, Hans Christian Færden uttrykker takknemlighet overfor både Norges regjering, og ikke minst Norges Bank og Finanstilsynet, som med dette har satt foten ned mot bankenes manglende vilje til å følge opp Sentralbanklovens §14: «Kontanter er tvungent betalingsmiddel». Om kontanter i praksis ikke er tilgjengelig for forbrukerne blir jo §14 bare et tomt skall. Men både Færden og JA til kontanter etterlyser en konkret definisjon på hva et «tilfredsstillende kontant-tilbud» i praksis betyr? Dette kan vi ikke se definert i regjeringens Finansmarkedsmelding. Spesielt frykter vi at bankene vil legge et kostnadsnivå på bruk av kontanter som, uansett en ny og bedre infrastruktur for kontanter, vil gjøre bruken for dyr for den enkelte bankkunde. Kostnadene med å ha fysiske kontanter som en del av Norges pengesystem er omvendt proposjonal med bruken av de samme kontantene. Utstyret som behøves for sikker oppbevaring og distribusjon av fysiske kontanter koster i stor grad det samme, uansett hvor store mengder med kontanter vi snakker om. Dette betyr i praksis at jo mer Ola og Kari Nordmann bruker fysiske kontanter, jo lavere blir distribusjons- og oppbevaringskostnadene pr. distribuert krone. JA til kontanter vil derfor gjøre hva vi kan i tiden frem mot 31.12.19 til å få det norske folk til å bruke fysiske kontanter, slik at bankene får lavest mulige kostnader pr. distribuert fysisk krone knyttet til regjeringens pålegg. Det er etter vår oppfatning i alles interesse at vi trekker samme vei. Spesielt i en tid der bankene samtidig utsettes ekstrem konkurranse innen digitale løsninger. Selv sosiale nettverk kan nå tilby betalingstjenester. Men kun bankene kan tilby reelt anonyme betalingsløsninger i en tid der personvern er under et historisk stort press. Fysiske kontanter er løsningen for å sikre personvern, og kun bankene har dette tilbudet for betalingsløsning. JA til kontanter ser frem til å bidra med vårt for at bankene skal lykkes med denne komplett-strategien.

For JA til kontanter:Jørn Wad, konstituert leder og Hans Christian Færden, grunnlegger