PUBLISERT AV: HANS CHRISTIAN FÆRDEN 15. APRIL 2018


Jeg slutter i alle lederfunksjoner JA til kontanter for på egen hånd å gå videre i et internasjonalt engasjement for kontanter og et mer folkestyrt pengesystem. Jeg har blitt leder for utviklingen av  Global YES to CASH bevegelseni Europa, og er i gang med oppstart i Finland, som det første landet i Europa.

I Norge har vi «JA til kontanter» og i Sverige har de «Kontantupproret». Skandinavia og Estland er de viktigste arenaene for det globale banksystemet, som vil ha kontanter vekk slik at de får full kontroll over oss alle. Grunnen er åpenbar og ganske enkel, vi har kommet lengre i digitaliseringsprosessen her enn i nesten noen andre land. «Alle» har smarttelefon, og bevisstheten om personvernfarene er hos mange fullstendig overskygget av teknologi-fascinasjonen.

Finland ble valgt som satsningsområde for etablering av Global YES to CASH fordi dette er det eneste Euro-landet i Norden og den europeiske sentralbanken er en av drivkreftene bak fjerning av kontanter.

Min internasjonale satsing nå er fordi jeg har fått en god relasjon til noen av Global YES to CASH initiativtakerne, samt at jeg ser så klart at «Krigen mot Kontanter» er internasjonal og at den ikke kan vinnes fullt og helt i Norge alene. Dette er det fortsatt ikke som mange som innser, inkludert de snart 43.000 som følger JA til kontanter.

Bankvesenet er uten landegrenser og norske banker MÅ følge de store globale bankenes agendaer om de skal ha en sjanse internasjonalt. Da må vår kamp også gå globalt, og det er i store trekk dette jeg nå tar konsekvensen av.

Sammen med mine gode venner og kolleger i ledelsen av JA til kontanter har jeg derfor kommet frem til det beste nå er å kjøre den internasjonale aktiviteten helt uavhengig av JA til kontanter organisasjonen i Norge. JA til kontanter’s nye ledelse og jeg vil fortsatt ha god kontakt, og samarbeide fra sak til sak der vi ser at dette tjener den felles kampen vi alle står i.

Vi vil også ha et felles «møtested» i Facebook-gruppen, der jeg vil komme med aktuelle ting fra Global YES to CASH også. Men det vil IKKE være uttalelser på vegne av JA til kontanter, og jeg vil tydeliggjøre uavhengigheten så godt som mulig. Dette er viktig at alle forstår!

Ny styreleder og «arvtaker» for meg som talsperson for JA til kontanter blir Tina Stenseth. Hun treffes på tina@jatilkontanter.no. Hun er enormt engasjert nå og håper å høre fra alle!

Jeg hører gjerne også fra dere alle, men bruk da denne epostadressen: hfaerden@globalyestocash.org. Jeg holder også på å ferdigstille min personlige norske blogg her. Her blir det også mye om kontanter, men nettstedet vil et klart bredere fokus enn JA til kontanter. Vi skal ikke bli konkurrenter, men utfylle hverandre. Blant annet har jeg blitt med i styret i den nye foreningen «Eidsvoll 1814». Den har som mål å få etablert en norsk Grunnlovsdomstol, slik at vi kan sikre Grunnloven på en bedre måte enn i dag. Har gjennom dette også fått et engasjement for saken «Stopp ACER» på Facebook står for.

Etter utsendelsen av dette nyhetsbrevet kommer jeg ikke lenger til å uttale meg på vegne av JA til kontanter. Tina Stenseth ble valgt til ny styreleder under det avholdte årsmøtet og tar som nevnt over denne rollen. Jeg har personlig en svært god relasjon til henne og ønsker både henne og alle i JA til kontanter «Lykke til» videre. Vi kommer utvilsomt til å en god del å gjøre med hverandre fremover også. Men min tid i ledelsen av JA til kontanter er over. Fra nå bli jeg kun et vanlig betalende medlem, på linje med alle.

Alle som blir med på min dypere, bredere og mer internasjonale satsing bør også fortsette i JA til kontanter, men jeg håper alle også følge med på mine nye nettsteder, stateofglobe.no og ikke minst det finske nettstedet https://finlandyestocash.org når det kommer opp om noen dager.

Tusen takk for all støtte fra dere så langt. Jeg håper og tror virkelig at dere vil gi Tina og hennes team like god støtte som dere har gitt meg! Hun er dedikert så det holder, og jeg er trygg på å overlate «min baby» JA til kontanter over i hennes og de gode medarbeidernes hender.

Takk for meg!