PUBLISERT AV: HANS CHRISTIAN FÆRDEN 29. SEPTEMBER 2016

Det finnes mye god forskning på at bruk av kort i stedet for kontanter øker vår bruk av penger. Med kort har vi ikke lenger den kjøpesperren som en lommebok som blir stadig tynnere jo mer vi kjøper mentalt vil gi oss. Noe som selvfølgelig også er en drivkraft for å fjerne kontanter. Kontanter begrenser viljen til å kjøpe.

Det å gi fra seg penger medfører i følge diverse forskningsrapporter en liten smerte. Bruk av kort har ikke samme effekten. Ingen av oss behøver vel egentlig forskning for å kunne innrømme at vi har samme erfaring?

Journal of Consumer Research hadde i 2011 en forskningsartikkel om hvordan bruk av kredittkort fører til klart større innkjøp av usunn mat. Svært mange kjøper spontant etter lyst, ikke etter plan. Man har ikke den sperren som en lommebok som blir stadig tynnere vil gi oss. Det er ingen god følelse når kontantene flagrer ut av lommeboken. Men får vi samme følelsen av å dra kortet?

En om mulig enda mer interessant artikkel kom i Boston Globe nå i sommer. Den tar for seg forskning fra samme Journal of Consumer Research som viser den samme koblingen mellom smerte og kjøpsbegrensning som Journal of Consumer Research gjorde 5 år tidligere. Men den nyere forskningen viser i tillegg hvordan bruk av kontanter, grunnet den samme smerten, også knytter oss mye nærmere produktet vi har kjøpt. Vi blir rett og slett mer produktlojale. Er du produktlojal vil du pr. definisjon også handle mindre fordi du blant annet ikke så lett vil la deg påvirke av reklame fra konkurrentene.

Forskningen fra Journal of Consumer Research tar i for seg forholdet mellom kort og kontanter på mer tradisjonell basis. Men nå kommer de såkalte «Near Field», NFC kortene. Disse har en klart lavere kjøpsterskel enn selv tradisjonelle kort har. Handler du for under 200 kroner kan du i prinsippet bare gå rett igjennom kassen. Kjøpet blir registrert automatisk. Det som avgjør er hvor nær du er skanneren når du går gjennom kassen.

Mastercard Canada innrømmer glatt at vi øker våre kjøp med 25% når vi bruker NFC kort. Dermed har vi også indirekte fått vite hvorfor bankene pusher disse nye kortene så sterkt som de gjør. Større omsetning er mer penger i deres kasse. Jo større omløpshastighet penger har jo mer penger kan produseres. Bak alt dette sitter bankene, som lever av gebyrer, renter og trading i finansmarkedet.

Når ting blir presentert som enklere for oss, så kan det for så vidt være riktig. Men den egentlige grunnen er at enklere for oss er synonymt med at vi også bruker mer penger. Hvilket igjen er synonymt med mer penger til bonuser og aksjeavkasting i bankene.

Hvor lenge skal Ola Nordmann la seg lure av dette spillet?