PUBLISERT AV: HANS CHRISTIAN FÆRDEN 23. JANUAR 2017


Det kommer inn en mengde interessante og hyggelige meldinger til oss hver dag i JA til kontanter. En sjelden gang kommer det også meldinger fra folk som ikke forstår hvorfor vi bruker så mye energi på å kjempe for kontanter? En av disse fikk svar du kan lese under her. Vedkommende er nå formelt medlem av JA til kontanter.

Når du går på toalettet regner jeg med at du som de fleste av oss lukker døren? I hvert fall om du har andre enn kanskje din aller nærmeste i leiligheten/huset? Du gjør neppe dette fordi du tror noen mener du gjør noe ulovlig der? Du gjør det vel fordi visse ting tilhører oss selv, og kun oss selv? Det samme kan vi vel si om ting vi forteller andre, og ting vi velger å ikke fortelle? Noe holder vi vel for oss selv?

Private data
Hvorfor er det da greit at hvem som helst som har adgang til våre data i banken kan slå opp og finne ut hvor ofte du kjøper artikler for intimpleie, og ikke minst hvilke merker du foretrekker? Hvorfor er det greit at banken vet hvor ofte du går til legen, og ikke minst hvilken lege du går til? Kanskje går du spesielt ofte til f.eks. en gynekolog? Er det greit at banken vet dette, og i veldig mange tilfeller at da også forsikringsselskaper vet dette? Hvor mange har adgang til dataene? Hva vet vi om hacking og datakriminalitet? Kanskje jobber en eks. av deg i banken, eller han/hun har fått jobb der uten at du vet det.  Vedkommende er kanskje skuffet, sint og vil hevne seg? Hvor greit er det ikke da med disse dataene?

Bankene vil si at bare noen ytterst få har adgang, men det sier de også hos NAV. Hva med alt som har blitt avslørt av snoking der? Hvorfor tror vi at bankene er bedre enn statens eget NAV?

Datainnsamling
Er det greit om noen til enhver tid kan lytte på alt du sier på telefon? Er det greit om noen kan lese alle dine eposter? Digitale penger handler om akkurat det samme. Hva vi bruker penger på avslører hvem vi er. Og disse dataene har i tillegg enormt stor verdi for bankene, som kan bruke dem og ikke minst selge dem til markedsfolk som vil tjene grovt på å vite alt om oss. Det er nok for dem å vite alder, bosted og kanskje jobb. Men bankene tar seg betalt av oss for noe de selv, ikke vi kan tjene svært grovt på. Er det også greit?

Hva med barn? Hvordan skal de forstå pengers verdi uten å ha penger i hånden og som forsvinner når noe kjøpes?

Hvorfor skal vi betale banken for å få bruke våre egne penger?

Spores over alt
Hvordan skal noen som helst kunne bli journalist og grave frem ting som må rettes på om alle spor etter journalisten finnes via pengebruken? Vi må også huske på alt annet vi spores igjennom, ikke minst mobiltelefoner, bomringer, elektroniske tog, buss og flybilletter, legejournaler (har du tenkt på det?), + alt annet vi har som er koblet til Internett.  Smart-TV. For ikke å snakke om strømforbruk, vann og slike ting. Alt kan spores nå.

Kontanter er på mange måter det eneste fristedet vi har igjen. Derfor JA til kontanter.

Lær av historien
Husk ellers at du forutsetter at myndigheter til all tid vil oss vel. Hva skjedde med jødene da Hitler kom? Vi vet aldri hva fremtiden bringer. Om vi mener at litt overvåking er OK fordi vi ikke har noe å skjule, kanskje vi kan spørre om vi også kan fjerne talefriheten, fordi vi ikke har noe å si? Intet samfunn er perfekt, og det vil alltid være ting som må endres. Men dette blir i prinsippet umulig om myndighetene vet alt om oss, og f.eks. bare kan stenge våre bankkonto om de ikke liker oss. Samtidig som alle som hjelper oss da vil oppleve det samme.

Dette kalles «Krigen mot terror» og har vært mulig i USA siden 2001, via Patriot Act. På papiret er det litt mer komplisert enn dette. Men dronepiloter som gikk offentlig ut og fortalte massemord av uskyldige som Obamas bruk av droner inniblant har vært, fikk sine bankkonti stengt og en sant helvete av et liv. I et samfunn uten kontanter kan man bare fantasere om hvordan slikt da ville bli …..